SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition

När processerna blir mer krävande informationsmässigt och Applikationen kräver viss information vid vissa givna tider erbjuder SCADA lösningar. Exempel på dessa system kan vara Citect eller WideQuick.

SCADA systemet kan hantera:

  • Databaser.
  • Rapporthantering.
  • Processanalyser där systemet hämtar information ifrån hela eller delar av processen 24 timmar om dygnet.
  • Tidsangivna säkerhetskopiering till andra medium
  • Olika användare.
  • Spårbarhet.
  • Windowsbaserad design.