HMI

Human Machine Interface

Hur smart och väl genomtänkt ett styrprogram än må vara är det inte fulländat om ingen kan hantera det på rätt sätt. Därför lägger vi stor vikt på ett användargränssnitt som är lätt att arbeta med och ger rätt information till operatören.

Oftast sker detta i samarbete med operatörerna och är ett levande arbete under hela projektets gång. Vi ger en grund sedan utvecklar vi det till perfektion tillsammans.