Apparatskåp

Vi konstruerar apparatskåpen i Eplan

Med hjälp av Eplans dataportal och makron blir ritningarna:

  • Kostnadseffektiva, då vi kan hämta nya apparater som färdiga makron via dataportalen och enkelt implementera i ritningen
  • I högre grad standardiserade
  • Ritningarna går enkelt att exportera till DXF/DWG

Vi levererar egenproducerade elskåp. Vi kan erbjuda:

  • Framtagning av ritningsunderlag.
  • Konstruktionen av elskåpet.
  • Tillverkning av apparatskåp.
  • Försäljning av enskilda komponenter.

Vi har erfarenhet av apparatskåp i alla olika storlekar och tillämpningar.